Stowarzyszenie NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA w Katowicach

mapa strony
Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach
40-084 Katowice, ul. Opolska 14
tel. 32 2588 468
e-mail: sekretariat@nfoz.katowice.pl
www.nfoz.katowice.pl

Rachunek podstawowy:
19 1050 1214 1000 0007 0000 8899

2016

W rozliczeniu podatkowym za 2015 rok :
2.019 podatników wskazało Stowarzyszenie NFOZ w Katowicach jako organizację pożytku publicznego, jako beneficjenta swojego odliczenia.
Na zakup aparatury medycznej dla szpitali województwa śląskiego wpłynęła kwota 146.444,19 zł.

 

Ze środków tych wyposażono Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich p.w. św. Łukasza.© 2011 Stowarzyszenie NFOZ w Katowicach
Projekt i wykonanie agir.pl