Stowarzyszenie NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA w Katowicach

mapa strony
Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach
40-084 Katowice, ul. Opolska 14
tel. 32 2588 468
e-mail: sekretariat@nfoz.katowice.pl
www.nfoz.katowice.pl

Rachunek podstawowy:
19 1050 1214 1000 0007 0000 8899

2015

W 2015 roku 1.112 podatników zdeklarowało swój 1% podatku
na rzecz Stowarzyszenia NFOZ w Katowicach.

 

Łącznie wpłynęła kwota w wysokości 102.401,64 zł., z których zakupiono:

 

koncentratory tlenu i łóżka dla Hospicjum w Katowicach
ssaki dla Centrum Psychiatrii w Katowicach
oraz pasy dla ZOZ Psychiatrii w Bielsku-Białej.© 2011 Stowarzyszenie NFOZ w Katowicach
Projekt i wykonanie agir.pl