Stowarzyszenie NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA w Katowicach

mapa strony
Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach
40-084 Katowice, ul. Opolska 14
tel. 32 2588 468
e-mail: sekretariat@nfoz.katowice.pl
www.nfoz.katowice.pl

Rachunek podstawowy:
19 1050 1214 1000 0007 0000 8899

2014

Już przeszło 1000 podatników przekazało swój 1% na zakup aparatury medycznej dla jednostek lecznictwa województwa śląskiego.

 

Łącznie wpłynęło 89.560,10 zł.

 

Za pozyskane środki zakupiono System nadzoru kardiologicznego (kardiomonitory wraz z centralą monitorującą)

dla Piekarskiego Centrum Medycznego Szpital Miejski pw. Św. Łukasza w Piekarach Śląskich.© 2011 Stowarzyszenie NFOZ w Katowicach
Projekt i wykonanie agir.pl