Stowarzyszenie NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA w Katowicach

mapa strony
Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach
40-084 Katowice, ul. Opolska 14
tel. 32 2588 468
e-mail: sekretariat@nfoz.katowice.pl
www.nfoz.katowice.pl

Rachunek podstawowy:
19 1050 1214 1000 0007 0000 8899

2013

Na podstawie wpłat oraz informacji otrzymanej od Urzędu Skarbowego, znamy już szczegóły ilu podatników zdecydowało się przekazać swój 1 % odpisu od podatku w kolejnym – już trzecim – roku.

 

Podatnicy przy rozliczeniu rocznym za 2012 rok przekazali na nasz cel statutowy kwotę 76.792,71 zł. co wskazuje na wzrost o 34 % w stosunku do roku poprzedniego.

 

Cenną informacją dla nas jest liczba deklarujących i tak:

 

za 2010 rok swój 1 % przekazało – 311 podatników
za 2011 rok – 572 podatników
za 2012 rok – 1.043 osoby wybrało nasze Stowarzyszenie.

 

Szczegółowe sprawozdanie z działalności w 2013 roku do wglądu na stronie : www.pozytek.gov.pl.© 2011 Stowarzyszenie NFOZ w Katowicach
Projekt i wykonanie agir.pl