Stowarzyszenie NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA w Katowicach

mapa strony
Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach
40-084 Katowice, ul. Opolska 14
tel. 32 2588 468
e-mail: sekretariat@nfoz.katowice.pl
www.nfoz.katowice.pl

Rachunek podstawowy:
19 1050 1214 1000 0007 0000 8899

2012

W 2012 roku z 1 % wpłynęło  57.140,27 zł., za które zakupiono 4 kompletne łóżka szpitalne wielofunkcyjne
z napędem elektrycznym dla Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej Piekarskiego Centrum Medycznego
w Piekarach Śląskich oraz wyposażenie karetki noworodkowej dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w Katowicach – Ligocie.

 

 

Ze sprawozdaniem z działalności opp w 2012 roku można zapoznać się na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/© 2011 Stowarzyszenie NFOZ w Katowicach
Projekt i wykonanie agir.pl