Stowarzyszenie NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA w Katowicach

mapa strony
Organizacja Pożytku Publicznego
40-084 Katowice, ul. Opolska 14
tel. 32 2588 468
e-mail: sekretariat@nfoz.katowice.pl
www.nfoz.katowice.pl

Rachunek podstawowy:
19 1050 1214 1000 0007 0000 8899

Konto OPP:
79 1050 1214 1000 0023 5086 3623
Organizacja Pożytku Publicznego

Historia

Historia powołania NFOZ sięga stycznia 1973 roku, którego celem działania stanowił program rozbudowy zakładów służby zdrowia: budowy szpitali przychodni, ośrodków zdrowia oraz innych zakładów lecznictwa, rehabilitacji i ośrodków opieki społecznej oparty na dobrowolnych składkach społeczeństwa.

 

Zachętą do jego powołania była zwieńczona sukcesem wieloletnia akcja budowy „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” prowadzone przez Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów oraz konieczność
i potrzeba zabezpieczenia dostępu do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

 

Celem NFOZ było finansowanie instytucji kubaturowych lecznictwa czyli budowa szpitali, pawilonów szpitalnych, przychodni rejonowych, lecznic zakładowych, ośrodków zdrowia, domów pomocy społecznej.

 

Zasadniczym źródłem finansowania NFOZ była indywidualna zbiórka pieniężna, którą cechowała powszechność, dobrowolność i regularność datków.

 

Z biegiem lat cele funduszu NFOZ ewoluowały w kierunku finansowania wyposażenia lecznictwa
w nowoczesną aparaturę medyczną, co jest nadal głównym zadaniem Stowarzyszenia NFOZ.

 

W 40 – letniej historii Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia wyróżnia się kilka okresów:

 1. Lata 1973 – 1975 czas organizowania struktury ruchu społecznego z równoczesnym zakończeniem
  i rozliczeniem zadań SFBSiL.
 2. Lata 1976 – 1990 to okres intensywnego inwestowania i budowy obiektów lecznictwa. Wybudowano
  w tym okresie 258 obiektów kubaturowych od tak kluczowych dla lecznictwa jak: Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach – Ochojcu, Centrum Onkologii w Gliwicach poprzez państwowe szpitale m.in. w Bytomiu, Świętochłowicach, Rybniku, Zabrzu. W okresie tym powstały liczne przychodnie rejonowe, lecznice zakładowe oraz sieć miejskich ośrodków zdrowia i domów pomocy społecznej.
 3. Okres po 1989 – 1991 roku to czas przekształcenia ruchu NFOZ w Stowarzyszenie z podmiotowością
  i osobowością prawną.
 4. Po 1991 wyzwaniem lat dziewięćdziesiątych XX wieku była konieczność przewartościowania celów działania z budowy obiektów kubaturowych na wyposażenie lecznictwa w nowoczesną
  i specjalistyczną aparaturę medyczną.

 

Wieloletnia działalność NFOZ była i jest możliwa dzięki zaangażowaniu i pracy społecznej wielu osób, którzy są członkami organizacji. Nie sposób wymienić wszystkich, przypomnijmy osoby, które kierowały działalnością w minionych latach.

 

Pierwszym Przewodniczącym – do 1980 roku – został gen. Jerzy Ziętek ówczesny wojewoda katowicki.
W latach 1980 do 2006 – przez okres czterech kadencji tj. 16 lat – funkcję tę pełnił prof. dr hab. n med. Franciszek Kokot – obecnie Honorowy Przewodniczący.
Obecnym Przewodniczącym od 2006 roku jest prof. dr hab. n med. Edward Wylęgała.

 

Czas i historię Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Katowicach wypełniają ludzie, Ci konkretni znani
z imienia i nazwiska Członkowie Stowarzyszenia jak i Ci liczni, anonimowi i szlachetni darczyńcy
i ofiarodawcy, którzy piszą historię Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia już 40 lat!© 2011 Stowarzyszenie NFOZ w Katowicach
Projekt i wykonanie agir.pl