Stowarzyszenie NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA w Katowicach

mapa strony
Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach
40-084 Katowice, ul. Opolska 14
tel. 32 2588 468
e-mail: sekretariat@nfoz.katowice.pl
www.nfoz.katowice.pl

Rachunek podstawowy:
19 1050 1214 1000 0007 0000 8899

O nas

Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach jest organizacją charytatywną, pozarządową, nie prowadzącą działalności gospodarczej.

 

Organizacja jest prawnym następcą i kontynuatorem ruchu społecznego, działającego od 1973 roku
pod nazwą „Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia”. W 1991 roku uzyskała wpis do rejestru Stowarzyszeń
a tym osobowość prawną. 26 lutego 2002 roku dokonano rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem 0000093395.

 

Głównym celem statutowym Stowarzyszenia NFOZ jest doposażanie jednostek służby zdrowia
w aparaturę medyczną, co też Stowarzyszenie czyni w oparciu o pozyskane środki pieniężne.

 

 © 2011 Stowarzyszenie NFOZ w Katowicach
Projekt i wykonanie agir.pl