Stowarzyszenie NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA w Katowicach

mapa strony
Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach
40-084 Katowice, ul. Opolska 14
tel. 32 2588 468
e-mail: sekretariat@nfoz.katowice.pl
www.nfoz.katowice.pl

Rachunek podstawowy:
19 1050 1214 1000 0007 0000 8899

Piekary Śląskie. To już 9 lat!

Zainicjowana w 2010 roku współpraca z Piekarskim Centrum Medycznym sp. z o.o. (NZOZ Szpital Miejski pw. Św. Łukasza) przybiera coraz częściej formę kompleksowości badań a także leczenia.

W 2019 roku mieszkańcy Piekar Śląskich przekazywali przy zeznaniach rocznych swój 1 % na System do detekcji węzłów chłonnych.

W ubiegłym roku Piekary Śląskie otrzymały Zestaw Ultrasonograficzny pozwalający wykonywać badania przesiewowe na poziomie POZ-u. Pacjenci zdiagnozowani kierowani są to Piekarskiego Centrum Medycznego gdzie wykonuje się szczegółowe badania oraz leczenie pacjentów , w tym usuwanie zmienionych nowotworowo miejsc.

 

System do detekcji węzłów chłonnych pozwala na leczenie nowoczesne, małoinwazyjne piersi. Warunkiem koniecznym jest wczesna diagnostyka piersi, poprzez wykorzystanie dostępnych metod badań mających na celu jak najszybsze wykrycie zmian patologicznych w piersiach. Jeśli wykryta zmiana o charakterze nowotworowym jest widoczna jedynie w badaniu obrazowym (z wykorzystaniem obrazowania USG lub mammograficznego) możliwe są zazwyczaj terapie leczenia małoinwazyjnego piersi, leczenia oszczędzającego.


Jednym z kluczowych zadań jest również możliwość zaoszczędzenia tkanek i nie usuwania węzłów chłonnych z obszaru, w którym występuje zmiana nowotworowa. Im wcześniej wykryta jest zmiana nowotworowa w piersi, tym większe prawdopodobieństwo, że nie wystąpiły przerzuty do węzłów chłonnych.


Metodą pozwalającą na ocenę węzłów chłonnych, w obszarze zmiany nowotworowej, jest biopsja węzłów chłonnych zwana biopsją węzłów wartowniczych.


Węzeł wartowniczy, to węzeł chłonny, który jest pierwszym na drodze naczynia limfatycznego biegnącego od strony zmiany nowotworowej. Cechą szczególną jest, że węzeł wartowniczy nie musi być węzłem chłonnym najbliżej położonym zmiany nowotworowej. Dlatego też niezwykle ważnym jest rzetelna ocena węzła wartowniczego w celu jego resekcji.

Akt Darowizny odbył się nie bez powodu w miesiącu Październiku, który jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Uroczystość miała początek pod Urzędem Miasta z udziałem lokalnych Amazonek i jak zawsze przy udziale Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, Pani Sławy Umińska-Duraj po czym odbył się przemarsz ulicami miasta do Piekarskiego Centrum Medycznego.

Ważny jest także udział licealnej młodzieży z terenu miasta, która miała możliwość zapoznania się z wszystkimi aspektami tematu spotkania, a nade wszystko ważnej roli jaką odgrywa profilaktyka zdrowotna.

https://www.radiopiekary.pl/2019/10/28/teresa-przygoda-dyrektor-nfoz-nawet-drobna-kwota-z-1-wraca-do-miasta-w-postaci-nowego-sprzetu/

https://www.radiopiekary.pl/2019/10/28/piekary-slaskie-ulicami-miasta-przeszedl-marsz-rozowej-wstazki/

s1 s2

s3© 2011 Stowarzyszenie NFOZ w Katowicach
Projekt i wykonanie agir.pl