Stowarzyszenie NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA w Katowicach

mapa strony
Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach
40-084 Katowice, ul. Opolska 14
tel. 32 2588 468
e-mail: sekretariat@nfoz.katowice.pl
www.nfoz.katowice.pl

Rachunek podstawowy:
19 1050 1214 1000 0007 0000 8899

Innowrocław

Szpital Wielospecjalistyczny im. Dr Ludwika Błażka

Doposażenie Oddziału Położniczego za środki z 1 %.

9dcb88e0137649590b755372b040afade00da03b685a0dd18fb6a08af0923de0© 2011 Stowarzyszenie NFOZ w Katowicach
Projekt i wykonanie agir.pl