Stowarzyszenie NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA w Katowicach

mapa strony
Organizacja Pożytku Publicznego
40-084 Katowice, ul. Opolska 14
tel. 32 2588 468
e-mail: sekretariat@nfoz.katowice.pl
www.nfoz.katowice.pl

Rachunek podstawowy:
19 1050 1214 1000 0007 0000 8899

Konto OPP:
79 1050 1214 1000 0023 5086 3623
Organizacja Pożytku Publicznego

Bielsko – Specjalistyka Psychiatryczna

Pasy specjalistyczne unieruchamiające dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej.

1© 2011 Stowarzyszenie NFOZ w Katowicach
Projekt i wykonanie agir.pl