Stowarzyszenie NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA w Katowicach

mapa strony
Organizacja Pożytku Publicznego
40-084 Katowice, ul. Opolska 14
tel. 32 2588 468
e-mail: sekretariat@nfoz.katowice.pl
www.nfoz.katowice.pl

Rachunek podstawowy:
19 1050 1214 1000 0007 0000 8899

Konto OPP:
79 1050 1214 1000 0023 5086 3623
Organizacja Pożytku Publicznego

NFOZ

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia realizuje swoją misję od 1973 roku.
Jest zarejestrowany w KRS pod pozycją 0000093395. W marcu 2010 roku uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego.


Celem Stowarzyszenia było i jest wspieranie lecznictwa,
poprzez doposażanie zakładów opieki zdrowotnej w aparaturę medyczną.


Dzięki ofiarności społecznej wyrażającej się w zbieranych środkach pieniężnych polepszamy wyposażenie placówek
lecznictwa w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i leczniczą, a także w niezbędny sprzęt medyczny.© 2011 Stowarzyszenie NFOZ w Katowicach
Projekt i wykonanie agir.pl